โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ          วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบZoom) หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ” ภายใต้กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 100 ราย โดยมีนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม

        หัวข้อการอบรม ได้แก่ การจัดการฟาร์มปลาสวยงาม การเพาะขยายพันธุ์ไรแดง การเพาะขยายพันธุ์ไส้เดือนน้ำ การเพาะพันธุ์ การฟอร์มปลากัด ถ่ายภาพปลากัด และการบรรจุปลากัดเพื่อจำหน่าย การเพาะพันธุ์ปลาสวยงามโดยวิธีการผสมเทียม และการขึ้นทะเบียนฟาร์มปลาสวยงามและมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามฯ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เกษตรกรฟาร์มปลากัด และวิทยากรศูนย์ฯ

        

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    195   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  180  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  90  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   85  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   82  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   64  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   58  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ