โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-23  |   ข่าววันที่: 2021-08-18 |  อ่าน: 52 ครั้ง
 

         วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบZoom) หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ” ภายใต้กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 100 ราย โดยมีนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม

        หัวข้อการอบรม ได้แก่ การจัดการฟาร์มปลาสวยงาม การเพาะขยายพันธุ์ไรแดง การเพาะขยายพันธุ์ไส้เดือนน้ำ การเพาะพันธุ์ การฟอร์มปลากัด ถ่ายภาพปลากัด และการบรรจุปลากัดเพื่อจำหน่าย การเพาะพันธุ์ปลาสวยงามโดยวิธีการผสมเทียม และการขึ้นทะเบียนฟาร์มปลาสวยงามและมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามฯ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เกษตรกรฟาร์มปลากัด และวิทยากรศูนย์ฯ

        

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000