การประชุมมอบนโยบายและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

การประชุมมอบนโยบายและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-23  |   ข่าววันที่: 2021-08-17 |  อ่าน: 79 ครั้ง
 

        วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง  เวลา 09.30 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ  ได้เข้าร่วมประชุม “การประชุมมอบนโยบายและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570” ผ่านระบบดิวิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : V ของกระทรวงมหาดไทย ด้วย Application Cisco Webex Online Meetings ซึ่งดำเนินการจัดประชุม ณ ห้อง “ประชุมคณะกรรมการจังหวัด”โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000