การประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งการ/นโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

การประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งการ/นโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงาน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-23  |   ข่าววันที่: 2021-08-13 |  อ่าน: 38 ครั้ง
 

           วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งการ/นโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จากนั้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้ดำเนินการถ่ายทอด คำสั่งการ/นโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และถ่ายทอดผลจากการประชุมฯ ในวันที่13 สิงหาคม 2564 ให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ในศูนย์ฯ รับทราบ และถือปฏิบัติพร้อมกัน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000