กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-11  |   ข่าววันที่: 2021-07-07 |  อ่าน: 122 ครั้ง
 

        วันที่  7 - 8 กรกฎาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร รุ่นที่ 3 ประกอบไปด้วยความรู้ด้านการประมง ได้แก่ การเพาะพันธุ์ปลา การเตรียมบ่อ คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำ สาธิตการฉีดผสมพันธุ์ปลาโดยวิธีการฉีดฮอร์โมน การแปรรูปปลาส้ม การขึ้นทะเบียนฟาร์ม มาตรฐานอาหารปลอดภัย ฯลฯ และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลากระแห และปลาบ้า ให้เกษตรกร 35 รายๆ ละ 2,000 พร้อมมอบพันธุ์แหนแดง เป็นอาหารลดต้นทุน พร้อมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สำหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพน้ำ รายละ 1ชุด เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ทักษะจากการอบรมไปใช้ประโยชน์จริง เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีน และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000