อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-11  |   ข่าววันที่: 2021-07-06 |  อ่าน: 136 ครั้ง
 

         วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง นายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอห้วยยอด  และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง” ได้แก่ ปลาซิวควาย จำนวน 10,000 ตัว และปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) จำนวน  30,000 ตัว ณ แหล่งน้ำหนานมดคัน ตำบลเขาปูน อำเอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอดเป็นประธาน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000