กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม       วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ภายใต้กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาแกระแห จำนวนรวม 120,000 ตัว แก่นายประจักษ์ ปิยะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นำไปปล่อยลงแหล่งน้ำ คลองลำขัน หมู่บ้านท่าเขา หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในการเลี้ยงปลาสวยงาม ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน และเกษตรกรในชุมชนด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ