การให้บริการความรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และแหนแดงลดต้นทุน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การให้บริการความรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และแหนแดงลดต้นทุน           วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้บริการให้คำแนะนำในการเลี้ยงปลาสวยงาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม และสนับสนุนพันธุ์แหนแดงพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเพาะขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดในพื้นที่ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จำนวน 1 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงาม และการส่งเสริมการใช้แหนแดงเป็นอาหารเสริมลดต้นทุนการเลี้ยงปลาน้ำจืด ทำให้เกษตรกรมีความรู้ และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  141  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    120  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  67  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  64  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ