กิจกรรม ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

กิจกรรม ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี 2564 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-20  |   ข่าววันที่: 2021-03-04 |  อ่าน: 128 ครั้ง
 

        วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้มอบหมายให้ นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายสันทัศ แก้วคูณ นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ดี (GAP )และมาตรฐานฟาร์มขั้นปลอดภัย (SL) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000