การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่” 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-20  |   ข่าววันที่: 2021-03-03 |  อ่าน: 123 ครั้ง
 

       วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่” โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่ (อายุ ระหว่าง 17 – 45 ปี) ในพื้นที่จังหวัดตรังเข้าร่วมอบรม จำนวน 15 ราย ซึ่งจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี ได้ฝึกปฏิบัติจริง และศึกษาดูงานจากฟาร์มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้มีความรู้ มีพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  การใช้จุลินทรีย์ปม.1 สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านประมงต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000