เข้าตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานขั้นปลอดภัยฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Safety Level) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน


เข้าตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานขั้นปลอดภัยฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Safety Level) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นางสาวเบญญาภา คำฟู ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง เข้าตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ ๔ ฟาร์ม ฟาร์มใหม่ ๖ ฟาร์ม และฟาร์มตรวจติดตาม ๑๑ ฟาร์ม มาตรฐานขั้นปลอดภัยฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Safety Level) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง พื้นที่อำเภอเวียงสา และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   163   รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   138  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565   124  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565   116  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   113  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565    112  กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประม...  109  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ...  102  วิสัยทัศน์ พันธกิจ   80  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565   78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000    ifnanfish@gmail.com   054 - 793010   054 - 793011   แฟนเพจ