โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่านสรรค์สร้างเศรษฐกิจประจำปี ๒๕๖๐ ลานวัฒนธรรมสืบฮีตสานฮอยเชียงกลาง ณ วัดหนองแดง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน


โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่านสรรค์สร้างเศรษฐกิจประจำปี ๒๕๖๐ ลานวัฒนธรรมสืบฮีตสานฮอยเชียงกลาง ณ วัดหนองแดง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่านสรรค์สร้างเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๐ ลานวัฒนธรรมสืบฮีตสานฮอยเชียงกลาง ณ วัดหนองแดง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชเพื่อปล่อยลงในสระน้ำวัดหนองแดงและแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณใกล้เคียง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   144   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565    143  กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประม...  141  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ...  131  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565    107  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565   104  วิสัยทัศน์ พันธกิจ   104  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร...  87  ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน   84  ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน   72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000    ifnanfish@gmail.com   054 - 793010   054 - 793011   แฟนเพจ