กิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน


กิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านพร้อมด้วยข้าราชการ ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชาวน่านกว่าสองพันคน เส้นทางกิจกรรมจากข่วงเมืองน่าน ถึงวัดพระธาตุแช่แห้ง ระยะทาง 3.26 กิโลเมตร

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   180   ในกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบปร...  169  สนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้...  143  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   134  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   132  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   108  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565   90  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565   85  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   70  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565    64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000    ifnanfish@gmail.com   054 - 793010   054 - 793011   แฟนเพจ