ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 5.5 ไร่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 5.5 ไร่ https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref98193

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref98194

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

 เลขที่ 268 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130    petchaburifish@hotmail.com   สำนักงาน 032-416521-2 ฝ่ายเพาะเลี้ยง 032-416407   032-416522   แฟนเพจ