ตัวชี้วัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รอบการประเมินที่ 2/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี


ตัวชี้วัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รอบการประเมินที่ 2/2564 

ข้อมูลองค์กร


 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

 เลขที่ 268 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130    petchaburifish@hotmail.com   สำนักงาน 032-416521-2 ฝ่ายเพาะเลี้ยง 032-416407   032-416522   แฟนเพจ