ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามคืนสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามคืนสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-15  |   ข่าววันที่: 2020-12-06 |  อ่าน: 71 ครั้ง
 

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามคืนสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1.5 ล้านตัว และพันธุ์ปลา 7 ชนิด ได้แก่ ปลากระแห ปลาสร้อยขาว ปลากาดำ ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลาโพง (บ้า) และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประชาชนนำไปเลี้ยง ได้แก่ ปลาเกล็ดเงิน (ลิ่น) ปลายี่สกเทศ  จำนวนรวมกว่า 2 ล้านตัว และหอยขมอีกกว่า 300 กิโลกรัม  คืนสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นถิ่นที่เสี่ยงสูญพันธุ์ ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง รวมกว่า 3.5 ล้านตัวเพื่อเป็นแหล่งอาหาร สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,027)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,025) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,835) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,640) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,316) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,089) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,072) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,071) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (1,000) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (1,000)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000