ส่งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ จำนวน 59 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

ส่งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ จำนวน 59 ราย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |   ข่าววันที่: 2020-07-21 |  อ่าน: 215 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายเมธ คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับนางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์ ประมงอำเภอหนองไผ่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ จำนวน 59 ราย รายละ 1,000 ตัว รวมจำนวน 59,000 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง  เลขที่ 59 หมู่ 2 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เกษตรกรนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับพื้นที่ของตนเอง และเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถลดรายจ่าย และมีรายได้เสริม ภายในครัวเรือน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,018)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,024) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,832) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,636) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,314) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,086) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,071) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,067) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (999) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (995)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000