ดำเนินการตามกิจกรรมแจกพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมอบพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

ดำเนินการตามกิจกรรมแจกพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมอบพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |   ข่าววันที่: 2020-07-10 |  อ่าน: 209 ครั้ง
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายเมธา  คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์  พรหมชัยรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสุพจน์  ทองจันทร์ นักวิชาการประมง ดำเนินการตามกิจกรรมแจกพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมอบพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 รายๆ ละ 3,000 ตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ที่ทำการหมู่บ้านเพชรดำ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้จากการขายผลผลิตสัตว์น้ำ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,007)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,019) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,827) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,632) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,310) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,080) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,067) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,061) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (993) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (992)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000