เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-24  |   ข่าววันที่: 2020-06-23 |  อ่าน: 117 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นโดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,015)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,024) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,832) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,634) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,311) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,085) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,071) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,065) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (997) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (993)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000