ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-12  |   ข่าววันที่: 2020-03-11 |  อ่าน: 140 ครั้ง
 

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นาย?เมธา? ค?ชา?ภิ?ิ?ชาติ? ผู้?อำนวยการศูนย์?วิจัย?และพัฒ?นา?การ?เพาะเลี้ยง?สัตว์?น้ำ?จืด?เพชรบูรณ์? มอบ?หมายให้นางจารุวรรณ? จิตต์?สะอาด? นักวิชาการ?ประมง? เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานด้านประชาสัมพันธ์ ของแต่ละหน่วยงาน และการจัดรายการวิทยุ "บอกเล่าเรื่องเกษตรและสหกรณ์" ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,027)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,025) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,835) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,640) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,315) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,089) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,072) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,070) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (1,000) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (1,000)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000