ร่วมให้การต้อนรับการมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

ร่วมให้การต้อนรับการมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-10  |   ข่าววันที่: 2019-10-03 |  อ่าน: 141 ครั้ง
 

3  ตุลาคม  2562  นายสายันต์  เอี่ยมรอด  ผู้ตรวจราชการกรมประมง  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  พุ่มช่วย          ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  นายเมธา  คชาภิชาติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์       และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมให้การต้อนรับการมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 101,000 ตัว ประกอบด้วยปลายี่สกเทศ 50,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว และ กุ้งก้ามกราม 1,000 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน ในอนาคตต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,027)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,025) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,835) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,640) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,315) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,089) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,072) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,070) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (1,000) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (1,000)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000