พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์


พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย 

เมนู


25 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ปลานิลดำแปลงเพศ           ขนาด     2-3 ซ.ม.     50,000   ตัว

ปลานิลแดงแปลงเพศ         ขนาด     2-3 ซ.ม.     7,000     ตัว

ปลาตะเพียนขาว               ขนาด      2-3 ซ.ม.     26,000  ตัว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000    sfphetchabun@gmail.com   056-721-815   056-721-815