เข้าร่วมประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

เข้าร่วมประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่)  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-12-24  |   ข่าววันที่: 2018-12-17 |  อ่าน: 194 ครั้ง
 

17  ธ.ค. 61  นายเมธา  คชาภิชาติ  ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  เข้าร่วมประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการฯ  เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์) เป็นประธานและร่วมประชุมฯ และ ผอ.กพจ. ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการดำเนินงานที่  ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม่) และศพจ. ลำพูน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,023)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,025) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,835) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,640) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,315) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,087) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,072) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,069) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (1,000) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (1,000)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000