ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ, ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์, และนายสำรอง  อินเอก ประมงอำเภอหล่มสัก  ร่วมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery)  ณ แหล่งน้ำหนองแส  ต.บุ่งคล้า  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ, ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์, และนายสำรอง  อินเอก ประมงอำเภอหล่มสัก  ร่วมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery)  ณ แหล่งน้ำหนองแส  ต.บุ่งคล้า  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-17  |   ข่าววันที่: 2018-07-13 |  อ่าน: 342 ครั้ง
 

            13  ก.ค.  2561  นายเมธา  คชาภิชาติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ, ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์  พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์, และนายสำรอง  อินเอก ประมงอำเภอหล่มสัก  ร่วมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery)  ณ แหล่งน้ำหนองแส  ต.บุ่งคล้า  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์  เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลาอย่างง่าย  ปล่อยลงในแหล่งน้ำ  อันก่อให้เกิดผลผลิตและเกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,027)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,025) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,835) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,640) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,315) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,089) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,072) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,070) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (1,000) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (1,000)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000