นางสาวสุวิมล  กีรติวิริยาภรณ์  ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 17  เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร  ตามโครงการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP) ประจำปีงบประมาณ  2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

นางสาวสุวิมล  กีรติวิริยาภรณ์  ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 17  เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร  ตามโครงการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP) ประจำปีงบประมาณ  2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-27  |   ข่าววันที่: 2018-06-06 |  อ่าน: 180 ครั้ง
 

6  มิ.ย. 2561  นางสาวสุวิมล  กีรติวิริยาภรณ์  ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 17  เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร  ตามโครงการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP) ประจำปีงบประมาณ  2561  ของเกษตรกรบ้านละหาร  ต.ห้วยสะแก  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  โดยมีนายเมธา  คชาภิชาติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,019)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,024) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,832) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,637) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,314) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,087) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,071) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,067) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (999) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (997)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000