เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพชรบูรณ์ ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ำ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพชรบูรณ์ ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ำ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-05  |   ข่าววันที่: 2018-03-22 |  อ่าน: 241 ครั้ง
 

21-22  มี.ค.  2561  เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพชรบูรณ์ ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ำ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) รวมทั้งให้องค์ความรู้วิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงปลาจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร วิธีเตรียมจุลินทรีย์กลุ่ม psb จากแหล่งน้ำธรรมชาติ และจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลลัส  เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาให้แก่เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปี 2561

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,023)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,025) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,835) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,640) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,315) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,087) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,072) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,069) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (1,000) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (1,000)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000