เปิดให้ชมนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ และแจกพันธุ์ปลาไทย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์


เปิดให้ชมนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ และแจกพันธุ์ปลาไทย เปิดให้ชมนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ และแจกพันธุ์ปลาไทย..คลิก

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 นางปาริฉัตร จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าที่ของศูนย์ฯ เปิดให้ชมนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ และแจกพันธุ์ปลาไทยสำหรับนำไปปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะ 100 ตัว/คน วันละ 20 ท่าน  ตามโครงการ “เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • เปิดให้ชมนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ และแจกพันธุ์ปลาไทย เปิดให้ชมนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ และแจกพันธุ์ปลาไทย  จำนวนผู้อ่าน 124  ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำอินทรีย์ จำนวน 15 ฟาร์ม ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำอินทรีย์ จำนวน 15 ฟาร์ม  จำนวนผู้อ่าน 69 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง  จำนวนผู้อ่าน 65 ออกให้บริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) 3/2566 ออกให้บริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเค... จำนวนผู้อ่าน 56 ติดตามงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วมประจำปี2564 (แหล่งน้ำเก่า) ประจำปีงบประมาณ 2566 ติดตามงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วมประจำปี2564 (แหล่งน้ำเก่า) ประจำปี... จำนวนผู้อ่าน 43 ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 190,000 ตัว โดยปล่อย 3 แหล่งน้ำ ดังนี้ สระน้ำสาธารณะหนองเคียน ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพช ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 190,000 ตัว โดยปล่อย 3 แหล่งน้ำ ดังนี้ สระน้ำสาธารณะ... จำนวนผู้อ่าน 42 ร่วมกิจกรรมตกกุ้งก้ามกรามและตกปลาชิงหลิวโครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วมประจำปี2564 ร่วมกิจกรรมตกกุ้งก้ามกรามและตกปลาชิงหลิวโครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วมประ... จำนวนผู้อ่าน 37 จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต  กิจกรรมย่อย ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร   จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวน... จำนวนผู้อ่าน 35 ร่วมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ร่วมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา ... จำนวนผู้อ่าน 33 จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป รุ่นที่ 1 จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 หลั... จำนวนผู้อ่าน 25


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

  รายละเอียด 99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000  email  sfphetchabun@gmail.com  โทรศัพท์ 056-721-815  FAX 056-721-815
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6