กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์


กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายเมธา คชาภิชาติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสุพจน์ ทองจันทร์ นักวิชาการประมง มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 14 ราย ณ บ้านริมสีม่วง ม.3 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000    sfphetchabun@gmail.com   056-721-815   056-721-815