ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) พร้อมคณะ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์


ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) พร้อมคณะ วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 นายเมธา คชาภิชาติ ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ณ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของ นายสมาน โกษาจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบพันธุ์ปลากินพืชปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง สำหรับผู้สนใจได้เรียนรู้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000    sfphetchabun@gmail.com   056-721-815   056-721-815