ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงห้วยน้ำขาว ครั้งที่ 2/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์


ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงห้วยน้ำขาว ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสุพจน์ ทองจันทร์ นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงห้วยน้ำขาว ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายภาคภูมิ ภูมี  นายอำเภอเขาค้อเป็นประธานในที่ประชุมวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสุพจน์ ทองจันทร์ นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงห้วยน้ำขาว ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายภาคภูมิ ภูมี  นายอำเภอเขาค้อเป็นประธานในที่ประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสั...  112   ออกให้บริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเค...  110   ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร...  87  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จำนวน 16 ...  85   ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี...  83  กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   76  ตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้ใบรับรองในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานส...  73  ส่งมอบพันธุ์ปลาสร้อยขาว จำนวน 60,000 ตัว  ให้กับ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มวั...  70  ถวายพระพร   62  ตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้ใบรับรองในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานส...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000    sfphetchabun@gmail.com   056-721-815   056-721-815