ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและวัตถุประสงค์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและวัตถุประสงค์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-12-23  |   ข่าววันที่: 2016-12-23 |  อ่าน: 738 ครั้ง
 

  วันที่ 10 ธันวาคม 2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์ และเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  นำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 144 ราย เข้ารับการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านไร่สีอัมพัน เลขที่ 234  หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำร้อน  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,023)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,025) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,835) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,640) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,315) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,087) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,072) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,069) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (1,000) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (1,000)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000