งานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดแสงจันทร์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


งานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดแสงจันทร์ 

ข่าวกิจกรรม


วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวเกษศิริ อิงขนร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศุนย์ฯ ร่วมงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดแสงจันทร์ ตามโครงการ ชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี ณ ศาลากลางบ้านดง หมู่ 12 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงาน ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนปลาบ้าและปลาตะเพียน จำนวน 100,000 ตัว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ