โครงการเลี้ยงปลาดุกใบบ่อพลาสติก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

โครงการเลี้ยงปลาดุกใบบ่อพลาสติก 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-10  |   ข่าววันที่: 2017-08-08 |  อ่าน: 895 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว โดย นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐรี สร้อยมณ๊ ต่ำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องหลักการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก จัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ชุมชนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

  เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000