สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

ข่าวกิจกรรม


วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยแและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ต้อนรับคณะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเข้าศึกษาและดูงาน ในโครงการ " เดินตามรอยเท้าพ่อ จังหวัดสระแก้ว"

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ