นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ข่าวกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำพระปรง) ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรสการต่อเนื่องตลอดช่วงถวายความอาลัยเป็นระะยะเวลา 1 ปี

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ