อบรมโครงการประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2560.

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


อบรมโครงการประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2560. 

ข่าวกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยแและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ  2560  และคณะผู้ดำเนินงาน จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ในงานนี้ทางศูนย์ ฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โรคและการป้องกันโรคสัตว์น้ำ นำโดยนายคฑาวุธ ปานบุญ ผุู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว นางสาวเกษศิริ อิงขนร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวณัฐรี สร้อยมณี นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) พร้อมนำคณะผู้เข้าอบรมเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ