พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

ข่าวกิจกรรม


วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มี ศ.ดร. นายแพทยฺ์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นประธานพิธี และทางศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลาจำนวน 50,000 ตัว ให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโค-กระบือ และประชาชนที่มาร่วมงานได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ