ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 2/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 2/2564 

ตัวชี้วัด


ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 2/2564

นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยกการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

นางสาวเกษศิริ อิลขนร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นายเมธี เสมา  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางสาวมณฑิรา จิตเจตน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ