ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 91 ประจำเดือนมีกันยายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 91 ประจำเดือนมีกันยายน 2565   เมื่อวันที่ 12-15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายโกศล ขำแสง นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนายพิธเนตร์ อุทัศน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานตรวจรับรองระบบการผลิต และผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP/CoC และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประเภทกุ้งก้ามกราม จำนวน 11 ราย ณ  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 04 ประจำเดือนมกราคม 2566   90   ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   79  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 95 ประจำเดือนตุลาคม 2565   61  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 03 ประจำเดือนมกราคม 2566   45  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 97 ประจำเดือน ธันวาคม 2565   32  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 96 ประจำเดือน ธันวาคม 2565   31  พิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...  31  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   30  กิจกรรม “เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”    30  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   26


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ