ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 81 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 81 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายโกศล ขำแสง นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนายพิธเนตร์ อุทัศน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานตรวจรับรองระบบการผลิต และผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP/CoC และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประเภทกุ้งก้ามกราม จำนวน 6 ราย ณ ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 75 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   152   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   140  No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด   137  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 53 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   137  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 51 ประจำเดือนเมษายน 2565   135  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเง...  131  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 73 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   130  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   124  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าห...  108  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 72 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ