ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 53 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 53 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  เมื่อวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี ได้รับตรวจอย่างเนื้อสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว ปลาน้ำจืด และตะพาบ) จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย  ทั้งหมด 43 ตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์ตรวจติดตามสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 75 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   145   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   139  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 53 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   137  No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด   136  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 51 ประจำเดือนเมษายน 2565   134  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเง...  131  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 73 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   124  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   121  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าห...  107  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 72 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ