No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด ??กรมประมงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ยึดหลักปฏิบัติ

?"งดให้ งดรับ"?

?No Gift Policy?

?ไม่รับของขวัญ ? ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด??

จากการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาสและเทศกาลต่างๆ

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส
 

?? "No Gift Policy...งดให้ งดรับ" ???

กรมประมงได้ตระหนักต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อสร้างจิตสำนึก มีค่านิยมสุจริต และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่

อันจะทำให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม

และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 75 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   151   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   140  No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด   137  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 53 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   137  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 51 ประจำเดือนเมษายน 2565   135  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเง...  131  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 73 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   129  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   124  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าห...  108  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 72 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ