ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2565 เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2565 นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยเจ้าหน้าศูนย์ฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ให้จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รุ่นที่ 3 จำนวน 27 ราย โดยมีวิทยาการจากสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าศูนย์ฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีการบรรยาย และปฏิบัติการ ได้แก่

1. ประโยชน์และความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. หลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทั่วไป และเทคนิคการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (วิธีการเพาะพันธุ์ การคัดเลือก

พ่อแม่พันธุ์ การผสมเทียม ระบบการเพาะฟัก ฯลฯ)

3. การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การคำนวณและฉีดฮอร์โมน การเตรียม

ระบบฟักไข่ การอนุบาล ฯลฯ

4. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

5. การผลิตอาหารธรรมชาติ (ไรแดง และไรน้ำนางฟ้า)

6. คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

7. การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ

8. การรวบรวมลูกพันธุ์ปลา การลำเลียงขนส่ง การบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ในถุงพลาสติก

9. การศึกษาดูงานในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 75 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   211   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   191  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 73 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   167  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 80 ประจำเดือนสิงหาคม 2565   163  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   153  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าห...  153  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 74 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   143  ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ AQUADAPT-Mekonk   134  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 72 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   134  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 71 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   115


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ