ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 16 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 16 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายวนัส เชิดฉัน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมทราบเรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาการสมยอมกันในการเสนอราคาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   220   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าห...  175  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่83 ประจำเดือนสิงหาคม 2565   135  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 81 ประจำเดือนสิงหาคม 2565   126  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 87 ประจำเดือนสิงหาคม 2565   115  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 85 ประจำเดือนสิงหาคม 2565   115  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 82 ประจำเดือนสิงหาคม 2565   111  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 91 ประจำเดือนมีกันยายน 2565   109  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 86 ประจำเดือนสิงหาคม 2565   106  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ