ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 46 ประจำเดือนธันวาคม 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 46 ประจำเดือนธันวาคม 2564 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี ครบกำหนดการสอบเทียบเครื่องชั่ง, เครื่องวัดค่า pH และ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร มาสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอลความละเอียด 4 ตำแหน่ง, เครื่องวัดค่า pH และ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) เพื่อเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้มีคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำในระดับสากล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2565   165   ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 07 ประจำเดือนมกราคม 2565   162  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 06 ประจำเดือนมกราคม 2565   146  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   143  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 05 ประจำเดือนมกราคม 2565   140  ทะเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   132  ประกาศ !!! กรมประมง เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือ ภัยแล้ง    130  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2565   120  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   118  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 08 ประจำเดือนมกราคม 2565   107


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ