ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 44 ประจำเดือนธันวาคม 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 44 ประจำเดือนธันวาคม 2564            วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี มอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมีนายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี นายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสถานการณ์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในโอกาสนี้ นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการและภารกิจต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น เน้นการศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาม้า ปลากระทิงไฟ การศึกษาสัดส่วนความเหมาะสมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำเพื่อความสมดุลของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมนี้ได้ร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2565   185   ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 07 ประจำเดือนมกราคม 2565   169  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 06 ประจำเดือนมกราคม 2565   153  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   151  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 05 ประจำเดือนมกราคม 2565   147  ทะเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   143  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2565   139  ประกาศ !!! กรมประมง เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือ ภัยแล้ง    130  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   126  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 08 ประจำเดือนมกราคม 2565   114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ