ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 37 ประจำเดือนธันวาคม 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 37 ประจำเดือนธันวาคม 2564 วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลดแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดอาน หมู่ 3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป) กล่าวเปิดกิจกรรม และมีนางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเกิดอุทกภัย เข้ารับบริการให้ความช่วยเหลือ จำนวน 90 ราย สำหรับกิจกรรมด้านประมงประกอบด้วย การสนับสนุนจุลินทรีย์ (ปม.1) ชนิดน้ำและชนิดผง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2565   254   ทะเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   172  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   170  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2565   155  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   140  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 25 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   114  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 41 ประจำเดือนมีนาคม 2565   113  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   106  No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด   106  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 32 ประจำเดือนมีนาคม 2565   104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ