ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 93 ประจำเดือนกันยายน 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 93 ประจำเดือนกันยายน 2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 นายพิธเนตร์ อุทัศน์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวนัส เชิดฉัน ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลตามกิจกรรมหลักจัดระเบียบการทำประมง กิจกรรมย่อยการตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และการกำกับดูแลการดำเนินการทำประมง (น้ำแดง) โดยศึกษาจากระยะพัฒนาการของไข่ปลา ประกอบด้วยปลากดเหลือง, ปลาตามิน, ปลาสังกะวาด, ปลาตะเพียนขาว และปลาตะเพียนทอง ชนิดละ 30 ตัว ในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ