ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่65ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่65ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่65ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2565   180   ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 07 ประจำเดือนมกราคม 2565   167  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 06 ประจำเดือนมกราคม 2565   152  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   150  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 05 ประจำเดือนมกราคม 2565   146  ทะเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   142  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2565   136  ประกาศ !!! กรมประมง เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือ ภัยแล้ง    130  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   125  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 08 ประจำเดือนมกราคม 2565   114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ