ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-07  |   ข่าววันที่: 2017-09-07 |  อ่าน: 716 ครั้ง
 

วันที่ 28 และ 29 สิงหาคม 2560  นางสาวปาริฉัตร  มูสิกธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวนงลักษณ์  ฟักเหลือง นางสาววาริน  สมแตง นายวิษณุวัตร  สุดหาญ นักวิชาการประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ 
พาเกษตรกรจากจังหวัดอ่างทอง จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านรังแถว และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงประดา อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000