ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-07  |   ข่าววันที่: 2017-09-07 |  อ่าน: 475 ครั้ง
 

วันที่ 28 และ 29 สิงหาคม 2560  นางสาวปาริฉัตร  มูสิกธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวนงลักษณ์  ฟักเหลือง นางสาววาริน  สมแตง นายวิษณุวัตร  สุดหาญ นักวิชาการประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ 
พาเกษตรกรจากจังหวัดอ่างทอง จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านรังแถว และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงประดา อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร


  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำหน่วยงาน.. (2,729)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,913) ราคาปลา.. (1,627) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,290) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,088)  บุคลากร.. (1,022) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (951) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (853) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (810) ปลาประจำหน่วยงาน.. (803) ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (692) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (681) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (667) หน้าที่รับผิดชอบ.. (623) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (606) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (484) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (478) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (478) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (475) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (473)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000