ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-07  |   ข่าววันที่: 2017-09-07 |  อ่าน: 630 ครั้ง
 

วันที่ 28 และ 29 สิงหาคม 2560  นางสาวปาริฉัตร  มูสิกธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวนงลักษณ์  ฟักเหลือง นางสาววาริน  สมแตง นายวิษณุวัตร  สุดหาญ นักวิชาการประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ 
พาเกษตรกรจากจังหวัดอ่างทอง จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านรังแถว และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงประดา อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร


  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำหน่วยงาน.. (3,402)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (2,469) ราคาปลา.. (2,098) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,845) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,273) บุคลากร.. (1,239) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,203)  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (1,043) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,033) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,010) ปลาประจำหน่วยงาน.. (979) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (892) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (860) หน้าที่รับผิดชอบ.. (746) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (741) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (740) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (724) ขั้นตอนการขอรับริการ.. (664) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (630) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (617)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000