ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |   ข่าววันที่: 2020-12-14 |  อ่าน: 180 ครั้ง
 

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสิรมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

กิจกรรม

ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้กับเยาวชน

- ฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริง

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

- เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000 ตัว

คุณสมบัติ

รับสมัคร จำนวน 18 ราย

 • มีอายุระหว่าง 15-24 ปี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร
 • มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับ

กำหนดการณ์และสถานที่อบรม

 • กำหนดอบรมช่วงเดือน มกราคม 2564
 • ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
 • อบรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

14/4 หมู่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 • มีอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตลอด 3 วัน

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6937-5577 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสิรมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

กิจกรรม

ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้กับเยาวชน

- ฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริง

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

- เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000 ตัว

คุณสมบัติ

รับสมัคร จำนวน 18 ราย

 • มีอายุระหว่าง 15-24 ปี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร
 • มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับ

กำหนดการณ์และสถานที่อบรม

 • กำหนดอบรมช่วงเดือน มกราคม 2564
 • ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
 • อบรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

14/4 หมู่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 • มีอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตลอด 3 วัน

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6937-5577 ในวันและเวลาราชการ


 Tags

 •  Hit 20 อันดับ
 • แนะนำหน่วยงาน.. (3,383)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (2,447) ราคาปลา.. (2,088) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,826) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,267) บุคลากร.. (1,235) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,200)  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (1,038) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,029) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,007) ปลาประจำหน่วยงาน.. (969) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (889) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (855) หน้าที่รับผิดชอบ.. (742) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (738) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (736) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (721) ขั้นตอนการขอรับริการ.. (657) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (627) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (615)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000