ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |   ข่าววันที่: 2020-12-14 |  อ่าน: 288 ครั้ง
 

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสิรมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

กิจกรรม

ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้กับเยาวชน

- ฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริง

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

- เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000 ตัว

คุณสมบัติ

รับสมัคร จำนวน 18 ราย

 • มีอายุระหว่าง 15-24 ปี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร
 • มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับ

กำหนดการณ์และสถานที่อบรม

 • กำหนดอบรมช่วงเดือน มกราคม 2564
 • ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
 • อบรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

14/4 หมู่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 • มีอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตลอด 3 วัน

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6937-5577 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสิรมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

กิจกรรม

ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้กับเยาวชน

- ฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริง

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

- เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000 ตัว

คุณสมบัติ

รับสมัคร จำนวน 18 ราย

 • มีอายุระหว่าง 15-24 ปี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร
 • มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับ

กำหนดการณ์และสถานที่อบรม

 • กำหนดอบรมช่วงเดือน มกราคม 2564
 • ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
 • อบรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

14/4 หมู่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 • มีอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตลอด 3 วัน

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6937-5577 ในวันและเวลาราชการ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000